Zoning Map City Center (Aug 2015)

Zoning Map Deseret Peak (Aug 2015)

Zoning Map Flux (Aug 2015)

Future Land Use Map City Center (Aug 2015)

Future Land Use Map Deseret Peak (Aug 2015)

Future Land Use Map Flux (Aug 2015)